Placówka Opiekuńczo Wychowawcza "Słoneczny Dom" w Radomiu

sekretariat@slonecznydom.radom.pl
ul. Dzierzkowska 9 26-600 Radom

Lista Kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne 2 stanowiska referenta w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej w Radomiu Ogłoszenie Nr. 1/2020

Informuję, że  do  naboru na wolne stanowiska referenta w pełnym wymiarze czasu pracy w POW „ Słoneczny Dom” w Radomiu zgłosiło się 3 kandydatów  spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu.

 

  1. Barbara Hernik Radom
  2. Anna Korny Radom
  3. Katarzyna Świgoń zam. Radom

 

Rozmowy  kwalifikacyjne z kandydatami zostaną przeprowadzone  w dniu 19 listopada 2020r.  O terminie  i miejscu rozmów kandydat zostanie powiadomiony telefonicznie z odpowiednio wymaganym wyprzedzeniem.

 

 

Dyrektor Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej

                                                             „ Słoneczny Dom” w Radomiu

                                       Ewa Drelewska

                                                        Radom, dn. 10.11.2020r.

 

Data publikacji: 10 listopada 2020