Placówka Opiekuńczo Wychowawcza "Słoneczny Dom" w Radomiu

sekretariat@slonecznydom.radom.pl
ul. Dzierzkowska 9 26-600 Radom

Informacja o wyniku naboru

Na 2 stanowiska referenta w pełnym wymiarze czasu pracy w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Radomiu

(Oferta Nr 1/2020)

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowiska zostały wybrane:

 

  • Pani Barbara Hernik zam. Radom
  • Pani Anna Korny zam. Radom

 

W/w kandydatki posiadają kwalifikacje niezbędne do zajmowania stanowiska referenta w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Radomiu, co potwierdził wynik postępowania kwalifikacyjnego.

 

Data publikacji: 24 listopada 2020